Nasz zespół

Małgorzata Pokrywka

Małgorzata Pokrywka – jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam 14-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na różnych stanowiskach, od referenta do członka zarządu w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. To właście bogate doświadczenie zawodowe wyróżnia mnie spośród innych. W latach 2010-2020 współpracował z przedsiębiorstwami mikro, małymi i dużymi w zakresie szkoleń. Miałam przyjemność prowadzić szkolenia dla pracowników rożnych szczebli. Działalność tę kontynuuję w ramach prowadzonej kancelarii.

Do każdej powierzonej sprawy podchodzę indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem. W codziennej pracy wykorzystuję wiedzę i doświadczenie. Przyjmując sprawę, traktuję ją poważnie, uznając za swój największy priorytet.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym (m.in. rozwody, władza rodzicielska, alimenty), cywilnym (sprawy odszkodowawcze, o zapłatę, ochrona własności), prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Szczególnie bliskie są mi sprawy godpodarcze. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców.

Michał Pokrywka

Jestem aplikantem adwokackim, członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pracę magisterską w temacie „Badanie broni palnej” pisałem pod patronatem dr. hab. Adama Tarachy. Posiadam 14-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na różnych stanowiskach.

W latach 2015-2020r. zarządzałem przedsiębiorstwami na rynku krajowym i międzynarodowym. Od 2011 r. zajmowałem się obsługą prawną przedsiębiorców.

Posiadam bogate doświadczenie praktyczną w obszarze działania przedsiębiorstw, co bezpośrednio przedkłada się na posiadaną wiedzę i sposób pracy w zakresie obsługi przedsiębiorców.

Praca z ludźmi oraz zarządzanie zasobami ludzkimi nauczyły mnie kontaktu z Klientem, umiejętności wsłuchiwania się w jego potrzeby. Szukam najlepszego rozwiązania dla Klienta a to dzięki umiejętności szerokiego rozpatrywania powierzonej sprawy.

W pracy zawodowej szczególnie bliskie są mi sprawy karne, karnoskarbowe, podatkowe, administracyjne.

Paulina Piątkowska

Studentka III roku prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praktyki studenckie podjęła już na II roku studiów celem poszerzenia wiedzy o praktyczne aspekty wykonywania zawodu, gdzie zdobyła pierwsze doświadczenie w kontakcie z klientami oraz stosowaniu prawa. Od kwietnia 2021r. związana z Kancelarią Adwokacką Adwokat Małgorzatą Pokrywka. W Kancelarii zdobywa wiedzę w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czynnie uczestniczy w kontaktach z klientami. Włada językiem niemieckim i angielskim. W obszarze jej zainteresowań jest szczególnie prawo karne oraz cywilne.

Tworzymy zgrany zespół, który umiejętnie uzupełnia się w każdej sprawie, dzięki różnym gałęziom zainteresowań.