14 grudnia 2021

Spadek nie zawsze wiąże się z otrzymaniem korzyści finansowych. Może się bowiem okazać, że spadkodawca zostawił po sobie głównie długi. W takim wypadku spadek najlepiej odrzucić. Po śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu spadku, aby nie uchybić terminowi do jego odrzucenia. Są trzy możliwości: można przyjąć spadek wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić spadek. Bierność spadkobiercy…

14 grudnia 2021

Aby ustalić, kto i w jakich częściach dziedziczy po danym spadkodawcy oraz kto otrzymał zapis windykacyjny można zwrócić się również do notariusza. Sporządza on notarialne poświadczenie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Jest to rozwiązanie zarówno szybsze jak i mniej kosztowne. Jednakże takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Akt poświadczenia dziedziczenia może zostać sporządzony, wyłącznie jeśli spadkobiercy złożą…

14 grudnia 2021

Po śmierci bliskiej osoby konieczne jest uporządkowanie nie tylko jej rzeczy osobistych ale także spraw majątkowych związanych ze zgromadzonymi w ciągu życia dobrami. Często zdarza się, że spadkodawca pozostawia po sobie składniki majątkowe, których wartość może być znaczna. Nierzadko mamy przy tym do czynienia z sytuacjami, że postępowanie spadkowe wiąże się z dużymi emocjami i…

14 grudnia 2021

Gdy dochodzi do śmierci spadkodawcy, niejednokrotnie nie wiemy jakie poczynić kroki prawne mające na celu uregulowanie spraw spadkowych. W przedmiotym wpisie postaram się po krótce przybliżyć tematykę stwierdzenia nabycia spadku. Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? Stwierdzenie nabycia spadku jest procedurą mającą na celu ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłym i wydanie w tym przedmiocie stosownego postanowienia/aktu…

14 grudnia 2021

Zdarzają się sytuację, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia wypłaty zasiłku chorobowego wskazując na pozorność umowy o pracę. A jakie jest stanowisko sądów? Otóż, zawsze powtarzam swoim Klientom, że warto w takich sytuacjach walczyć i odwołać się od decyzji organu. Sąd Okręgowy w Sieradzu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 22.9.2021 r….