16 grudnia 2020

Doskonale wiemy, jak trudne jest podjęcie decyzji związanej z ustaniem związku małżeńskiego. Wielu naszych klientów powierzając nam swoje sprawy zadawało pytania „co powinienem/powinnam zrobić w mojej sytuacji”. Oczywiście nie jesteśmy w stanie podjąć tej decyzji za klienta, jednak zawsze przestawiamy czym należy się kierować podejmując tak ważną w życiu decyzję. W pierwszej kolejności należy podkreślić,…

16 grudnia 2020

Każdego z nas może spotkać sytuacja, w której możemy stanąć przed sądem jako oskarżeni w sprawej karnej. To czy jest się winnym czy nie, wie wyłącznie osoba wobec której toczy się postępowanie. Rolą adwokata w takie sytuacji jest walczyć o klienta, albowiem Państwa wolność i przyszłość mogą być zagrożone. Kim jest ten obrońca i jaka…