Prawo cywilne

To szeroka gałąź systemu prawnego, z którym każdy z nas ma do czynienia na co dzień. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie poradzić sobie z wszelkimi problemami samodzielnie.

Na co dzień spotykamy się z wieloma problemami z obszaru prawa cywilnego, które mają wpływ na nasze życie. Do takich sprawa należą między innymi problemy z zawartą umową, wypadki komunikacyjne, brak płatności od kontrahenta, śmierć członka rodziny, czy problemy związane z nieruchomością. Niejednokrotnie sprawy wiele spraw kończą się w sądzie. W wielu takich sprawach nasi  Klienci postępują emocjonalnie, podejmując tym samym pochopne i niepotrzebne decyzje, bądź nieprawidłowe procedury. Korzystając z pomocy adwokata wiele spraw można zakończyć poza sądem, minimalizując tym samym ponoszone koszty. Te sprawy, które zaś wymagają udziału sądu często są trudne do samodzielnego rozwiązania, bowiem postępowanie cywilne wiąże się z emocjami, których strony nie są w stanie opanować. Rolą adwokata jest przygotowanie sprawy, objęcie klienta opieką i przygotowanie do rozprawy sądowej, zaś podczas rozprawy reprezentowanie klienta. Jeśli zależy Państwu na profesjonalnej pomocy w sprawach cywilnych, zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią.

 

Sprawy spadkowe

Ofertę naszych usług kierujemy do Klientów zamieszkujących Kędzierzyn-Koźle i okolice. Pomagamy im w prowadzeniu spraw spadkowych takich jak stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, odrzucenie spadku po zmarłym. Doradzamy również w kwestiach zabezpieczenia swojej przyszłości pod względem dziedziczenia i spadkobrania.

W obszarze spraw spadkowych prowadzimy także sprawy o dział spadku, które należą często do trudnych i skomplikowanych postępowań, przy których pojawia się wiele emocji wśród stron postępowania.

Często zdarza się także, że potencjalni spadkobiercy zostają pominięci przez zmarłego i nie otrzymują nic, albo niewiele, albowiem cały spadek został przekazany w drodze testamentu na jedną osobę. Jakie kroki wówczas należy podjąć? W naszej kancelarii uzyskacie Państwo pomoc również w sprawach o zachowek. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami postępowania, jedyną drogą do uzyskania należnego zachowku jest właśnie postępowanie sądowe. W takim wypadku uprawniony może dochodzić roszczenia na drodze sądowej w drodze powództwa o zapłatę zachowku wytoczonego przeciwko osobom obowiązanym do jego zapłaty. W naszej Kancelarii uzyskacie Państwo pomoc prawną w tym zakresie poczynając od udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy należy się zachowek, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. W zależności od sytuacji i woli Klienta prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje w celu ugodowego rozwiązania kwestii związanych z roszczeniem, bądź też reprezentujemy go w sprawie przed Sądem.

usługi z zakresu prawa cywilnego
usługi prawne z dziedziny prawa cywilnego

Sprawy o zapłaty

Problemy z płatnością, wykonaniem umowy, czy jej nienależytym wykonaniem? Brak kontaktu z drugą stroną umowy, bądź też otrzymanie wezwania do zapłaty, albo już pozwu o zapłatę? Nie wiecie Państwo co zrobić? A może jak zabezpieczyć się w umowie na przyszłość, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Zastanawiacie się Państwo jaką umowę zawrzeć kupując nieruchomość? Nasza kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w tym spraw związanych z dochodzeniem należności. Prawnicy naszej kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zobowiązań, w szczególności odzyskiwaniem należności i konstrukcji umów. Posiadamy rozległą wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach wytoczonych przez firmy windykacyjne.

Prowadzimy sprawy o zapłatę, w których trakcie nasi Adwokaci reprezentują Klientów na każdym etapie postępowania, począwszy od sporządzania wezwania do zapłaty i prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, poprzez sporządzenie pozwu o zapłatę i reprezentację Klientów w sporach sądowych o zapłatę, aż do reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

W przypadku spraw w obrocie nieruchomościami zapewniamy Państwu kompleksową ochronę począwszy od sporządzenia umowy, po jej wykonanie. W ramach świadczonej usługi sporządzamy umowy przedwstępne, ale również towarzyszymy naszym klientom podczas zawierania umów już w kancelariach notarialnych.

Doradzimy Państwu we wszelkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, w tym między innymi: umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy o roboty budowlane, a także umowy o dzieło lub zlecenia.

Sprawy o odszkodowanie

W naszej Kancelarii uzyskacie Państwo pomoc również w zakresie dochodzenia należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, czy w skutek błędów medycznych. Obowiązujące prawo cywilne zezwala nam na reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież rzeczy, a także z nienależytym wykonaniem umowy lub jej niewykonaniem.

prawo cywilne w kędzierzyn-koźlu
usługi z zakresu prawa cywilnego w kędzierzyn-koźlu

Sprawy o eksmisję

Niejednokrotnie posiadamy problemy związane z naszą własnością, jak na przykład problemy z lokatorem który nie che opuścić mieszkania czy lokalu, umiejscowienie kabli na naszej działce, rozliczeniem remontów poczynionych na cudzą nieruchomość. Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rzeczowego, w tym związanymi z zasiedzeniem nieruchomości, ustanowieniem służebności, zniesieniem współwłasności, eksmisją czy ochroną prawa własności i posiadania.

Jeśli posiadacie Państwo problem w tym obszarze, prawnicy naszej Kancelarii działającej w Kędzierzynie-Koźlu wesprą Państwa i pomogą rozwiązać problem. Pomoc taką uzyskacie Państwo podczas porady prawnej, podczas której, jeżeli będzie taka potrzeba, możecie Państwo zlecić nam prowadzenie sprawy kompleksowo.

We wskazanym wyżej obszarze uzyskacie Państwo pomoc poprzez poradę prawną lub reprezentację przed sądami i urzędami. Nasze bogate doświadczenie zawodowe bezpośrednio przedkłada się na naszą wiedzę, to zaś na jakość prowadzonych przez nas spraw.