Prawo karne

Jeśli skontaktowały się z Państwem organy ścigania lub postawiono Państwu zarzuty, Państwa wolność i przyszłość mogą być zagrożone. W takiej sytuacji prawo karne zezwala podejrzanym o popełnienie przestępstwa na ustanowienie obrońcy w osobie adwokata. Nie ma potrzeby podejmowania niepotrzebnego ryzyka. Warto podjąć obronę już na etapie postępowania przygotowawczego i zatrudnić doświadczonego obrońcę w tego typu sprawach, który ma wiedzę i umiejętności, aby występować w Państwa imieniu. Jako prawnicy z kancelarii działającej w Kędzierzynie-Koźlu doskonale znamy prawo karne i wiemy, jak wykorzystać je na korzyść Klienta. Po przyjęciu sprawy zgłaszamy się jako obrońca podejrzanego/oskarżonego lub pełnomocnik pokrzywdzonego. Występujemy o udostępnienie wglądu w akta, a następnie analizujemy zebrany w sprawie materiał dowodu. Gdy istnieje taka potrzeba, składamy dalsze wnioski dowodowe już na etapie postępowania przygotowawczego. Podjęcie właściwej linii obrony zwiększa prawdopodobieństwo wydania wyroku uniewinniającego.

Rozumiemy potencjalnie poważne konsekwencje, jakie mogą Państwa napotkać, jeśli zostanie się oskarżonym o przestępstwo ścigane na mocy przepisów prawa karnego. Jesteśmy po to, aby o Państwa walczyć. Mamy świadomość, że sytuacja osoby posądzonej o popełnienie czynu zabronionego jest bardzo trudna i stresująca. Dlatego dokładamy starań, aby jak najszybciej została ona wyjaśniona, a Klient mógł odpowiadać z tzw. wolnej stopy, na co w określonych okolicznościach zezwala mu obowiązujące w Polsce prawo karne.

Oferujemy naszą pomoc

W sytuacji, gdy jesteście Państwo pokrzywdzeni przestępstwem, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią działającą w Kędzierzynie-Koźlu. Wstąpimy do postępowania jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, złożymy prywatny akt oskarżenia, będziemy czuwać nad przebiegiem postępowania. Nasz zespół gotowy jest reprezentować Państwa interesy w postępowaniu karnym, zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela prywatnego czy posiłkowego.
Ważne jest, aby w tego rodzaju sprawach, jak najszybciej podjąć kontakt z adwokatem. W prowadzonej przez nas kancelarii pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu prawa karnego. Wszyscy podchodzimy indywidualnie do każdego zaprezentowanego przypadku, szukając najlepszych w danych okolicznościach rozwiązań. Klient po uzyskaniu pierwszej porady sam podejmuje decyzję, czy chce powierzyć nam prowadzenie swojej sprawy.

usługi z zakresu prawa karnego
prawo karne skarbowe i materialne

Obrońca już na etapie postępowania przygotowawczego może pomóc, gdy sąd na mocy obowiązujących przepisów prawa karnego zastosuje tymczasowe aresztowanie czy zatrzyma prawo jazdy. Należy pamiętać, że środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa, jednak można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo ścigane na podstawie przepisów, które reguluje prawo karne.

Posiadamy duże doświadczenie w różnych aspektach prawa karnego. Jesteśmy gotowi, aby stanąć po Państwa stronie. Zawsze staramy się osiągnąć jak najlepszy wynik.

Adwokat od spraw karnych – zakres usług

W kancelarii, którą prowadzimy w Kędzierzynie-Koźlu Klient może uzyskać fachową pomoc prawną w różnych sytuacjach. Swoją ofertę usług kierujemy zarówno do osób podejrzanych o popełnienie określonego przestępstwa, jak i do pokrzywdzonych w wyniku czynu zabronionego. Prawo karne nie ma przed nami tajemnic, dlatego w wielu sytuacjach możemy pomóc Klientom w toczącym się procesie.

Zajmujemy się udzielaniem profesjonalnych porad prawnych na każdym etapie sprawy.  Rolą adwokata w postępowaniu karnym jest nie tylko udział w rozprawie sądowej, ale też uczestniczenie w czynnościach postępowania przygotowawczego, jak np. w trakcie przesłuchań, wizji lokalnych, konfrontacji ze sprawcą bądź ofiarą. Przygotowujemy wnioski dowodowe i składamy je do odpowiednich organów. W razie konieczności na życzenie oskarżonego wnosimy o przyznanie tzw. przepustki, czyli przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Bierzemy też na siebie odpowiedzialność za sporządzanie apelacji i kasacji, bazując przy tym na bogatej wiedzy z zakresu prawa karnego.

Nasze usługi obejmują różne rodzaje problemów. Wśród nich można wymienić sprawy:

  • wykroczeniowe,
  • karne dotyczące popełnionych zbrodni i występków,
  • karne skarbowe.

Reprezentujemy interesy Klientów w postępowaniach przed sądami różnych instancji. Pomagamy tymczasowo aresztowanym oraz sporządzamy wnioski i pisma procesowe. Obowiązujące prawo zezwala nam też na udział w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego (np. o zniesławienie lub naruszenie nietykalności cielesnej).