Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dzisiejsze czasy nie dają stabilizacji zatrudnienia. Pomimo przepisów chroniących pracowników, często pracodawcy nadużywają swoich uprawnień, bądź nie przestrzegają obowiązujących reguł.

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy? Pracodawca rozwiązał umowę bez wypowiedzenia? Nie otrzymałeś należnego, pełnego wynagrodzenia? W naszej kancelarii działającej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskacie Państwo pomoc w zakresie uzyskania od nieuczciwych pracodawców odszkodowania związanego z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę, stosowaniem wobec pracownika mobbingu lub dyskryminacji albo wynikające z umów o zakazie konkurencji, a także odprawy pieniężne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i wiele innych świadczeń, które należą się pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy.

W zakresie naszych usług mieści się kompleksowe rozwiązywanie problemów pracowników oraz udzielanie im szeroko zakrojonego wsparcia prawniczego. Na zlecenie Klienta podejmujemy się realizacji działań ukierunkowanych na wyegzekwowanie przysługujących mu jako pracownikowi danej firmy czy instytucji uprawnień. Wyjaśniamy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania przedsądowego i sądowego wątpliwości odnośnie do możliwości stosowania konkretnych przepisów prawa pracy w określonych przypadkach. Bierzemy przy tym pod uwagę zarówno aktualnie obowiązujące regulacje prawne, jak i indywidualne potrzeby biznesowe osób korzystających z naszej pomocy.

 

 

Prawo ubezpieczeń społecznych – pomoc w rozwiązywaniu problemów w relacjach z instytucjami państwowymi

Doskonale wiemy, jakie są podejmowane działania przez instytucje państwowe wobec pracowników czy przedsiębiorców. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, postępowania kontrolne prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego, czy odmowa przeliczenia emerytury/renty są na porządku dziennym. Dzięki temu, że adwokaci z Kancelarii w Kędzierzynie Koźlu dysponują bogatą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych pomogą Państwu w często trudnej i nierównej walce z instytucjami państwowymi. Reprezentujemy interesy Klientów w sporach dotyczących systemu ubezpieczeniowego, w tym w takich zagadnieniach jak: ustalenie uprawnień do emerytury czy renty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy też odszkodowania. Obowiązujące prawo pozwala nam na udzielanie szeroko zakrojonego wsparcia w sporządzaniu odwołań od decyzji organów emerytalno – rentowych, w tym w sprawach wcześniejszych emerytur z tytułu wykonywania obowiązków zawodowych w szczególnych warunkach zatrudnienia i innego rodzaju świadczeń. W zakresie naszych usług mieści się też prowadzenie spraw dotyczących ustalenia pozorności stosunku pracy oraz wysokości wynagrodzenia przez ZUS. Pomagamy Klientom w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Podejmujemy się reprezentowania ich interesów w postępowaniach toczących się przed sądem ubezpieczeń społecznych.

usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w kędzierzyn-koźlu

Usługi z zakresu prawa pracy świadczymy również na rzecz pracodawców.

Nasze doradztwo ma charakter w pełni kompleksowy. Opracowujemy wszelkie niezbędne umowy – m.in. o kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia czy agencji, jak również inne dokumenty. Reprezentujemy Klientów na sali sądowej w sporach o charakterze indywidualnym i zbiorowym. Prawo pracy nie ma przed nami tajemnic. Dlatego wiemy, jakie kroki prawne podjąć na drodze do wyegzekwowania należnych pracownikowi uprawnień z tytułu wykonywania przez niego określonych obowiązków zawodowych na podstawie zapisów zawartej pomiędzy nim a pracodawcą umowy.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w kancelarii w kędzierzyn-koźlu

Prawo pracy – zakres obowiązków adwokatów

Klientom proponujemy rozwiązania nieszablonowe, wyróżniające się wysokim stopniem skuteczności. Nasza kancelaria adwokacka zatrudnia prawników, którzy dzięki swojej bogatej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu są w stanie wesprzeć właścicieli firm w praktycznym wdrożeniu niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie regulacji, przy jednoczesnej dbałości o aspekty biznesowe i maksymalne ograniczenie ryzyka ponoszonego w razie kontroli czy sporów sądowych. Naszym celem jest nie tylko dostosowanie metod działania przedsiębiorstwa do wymogów prawnych, ale również usprawnienie jego funkcjonowania w każdym z aspektów, powiązanych z prawem pracy.

Prawo pracy – kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów

Prowadzona przez nas w Kędzierzynie-Koźlu kancelaria adwokacka do realizowania każdej sprawy oddelegowuje prawnika, któremu powierza kompleksowe zajmowanie się danym przypadkiem. Wybrany adwokat wyróżnia się dogłębną znajomością zagadnień z zakresu prawa pracy. Pozostaje on do pełnej dyspozycji klienta zarówno w dni robocze, jak i w święta oraz weekendy. Prawnik doradza mu w sprawach dotyczących odszkodowań uzupełniających za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku w miejscu zatrudnienia lub w drodze do niego, a także zadośćuczynień z tytułu mobbingu. Bierze też na siebie odpowiedzialność za przygotowanie treści pisemnego odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od bezprawnej zmiany wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia wraz z różnego rodzaju dodatkami. Zajmujemy się również ustalaniem kwot odpraw należnych osobom, które zostały zwolnione na skutek restrukturyzacji lub likwidacji firmy.