Prawo rodzinne i opiekuńcze

Co do zasady, prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje między innymi kwestie związane z nawiązaniem związku małżeńskiego, jego ustaniem, ojcostwem, przysposobieniem, władzą rodzicielską czy obowiązkiem alimentacyjnym. Sprawy te często są bardzo złożone i towarzyszy im wiele emocji. Niestety w dzisiejszych czasach sprawy rodzinne takie jak rozwody czy o podział majątku, są coraz powszechniejsze. W naszej Kancelarii działającej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskacie Państwo kompleksową pomoc w tej delikatnej i złożonej problematyce.

Rozwód i separacja, podział majątku

Doskonale wiemy, jak trudne dla naszych Klientów są sprawy rozwodowe. Już samo podjęcie decyzji o rozwodzie czy otrzymanie już pozwu rodzi wiele pytań. Co z dziećmi, co z majątkiem, jaki posiadają małżonkowie, co dalej? Na wszystkie nurtujące Państwa pytania uzyskacie Państwo odpowiedź od naszych specjalistów w ramach świadczonej przez nich usługi prawnej w Kędzierzynie-Koźlu. Dysponują oni bogatą wiedzą z zakresu prawa rodzinnego. Dlatego pomagają naszym Klientom przejść przez często bardzo trudne i budzące duże emocje postępowania rozwodowe i o podział majątku wspólnego, w tym o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, jak i rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu.

Wzór pozwu o rozwód > POBIERZ

usługi z zakresu rozwodów i separacji
usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w kędzierzyn-koźlu

Władza rodzicielska i alimenty

Często w sprawach rozwodowych rozstrzygają się kwestie związane z władzą rodzicielską, opieką i kontaktami z dziećmi. Sąd rozstrzyga też kwestie alimentów. W postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego oddelegowany do ich prowadzenia adwokat, którego specjalizacją są rozwody, wykazuje się dużą empatią. Rozumiemy, jak trudne i wyczerpujące emocjonalnie są takie sytuacje. Dlatego wspieramy naszych Klientów z Kędzierzyna-Koźle i okolic w tych trudnych dla nich chwilach. Jako doświadczeni i zaangażowani, profesjonalni pełnomocnicy analizujemy wszystkie przedstawione nam sprawy bez emocji. Przejmujemy na siebie główny ciężar prowadzenia postępowania, zaś nasz konsument ma być w procesie chroniony, na tyle, na ile to tylko możliwe. Uzyskuje on pomoc prawną na każdym etapie sprawy o rozwód i innej.

Nasza Kancelaria, poza sprawami o rozwód czy separację prowadzi także sprawy o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, uregulowanie kontaktów rodziców bądź dziadków z dziećmi, a także dotyczących władzy rodzicielskiej, jak również związanych z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach dziecka.

Prawo rodzinne i opiekuńcze – czynności pozasądowe i sądowe

Specjalizujący się w dziedzinie prawa rodzinnego adwokat z naszej kancelarii na mocy otrzymanego od danej osoby upoważnienia może realizować określone czynności pozasądowe oraz sądowe. W zakresie tych pierwszych mieści się udzielanie fachowych porad prawnych ukierunkowanych na możliwie jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta. W jego imieniu podejmujemy się uczestnictwa w mediacjach rodzinnych, dążąc do polubownego rozwiązania sporów pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami. Mogę one dotyczyć zasad podziału majątku wspólnego oraz ustalenia sposobów sprawowania opieki nad małoletnim potomstwem, zabezpieczając regularne kontakty z dziećmi rodzica niemieszkającego z nimi na co dzień. Prowadzimy także sprawy o uzyskanie alimentów, podwyższenie lub obniżenie kwoty tego świadczenia, jak również zwolnienie z obowiązków alimentacyjnych w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

Mamy świadomość, że dla większości osób ustanie małżeństwa jest traumatycznym doświadczeniem. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby procedury rozwodowe zakończyły się tak szybko, jak to tylko możliwe w danej sytuacji. Doradzamy małżonkom w kwestii wyboru formy rozstania (za porozumieniem stron lub z orzeczeniem o winie), wskazując na wady i zalety przedstawionych rozwiązań. Obowiązujące prawo rodzinne zezwala nam na reprezentowanie interesów Klientów na każdym etapie postępowania sądowego oraz po jego zakończeniu wówczas, gdy pojawia się np. potrzeba złożenia uzasadnienia od wyroku. Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi adopcji dziecka, jak również ustalenia rodzin zastępczych.

W zakresie naszych usług dla Klientów zamieszkujących Kędzierzyn-Koźle i okolice mieści się również przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów, takich jak pozwy o:

  • rozwód,
  • separację,
  • alimenty,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • rozwiązanie przysposobienia,
  • zniesienie wspólności ustawowej.

Opracowujemy treści wniosków dotyczących przyznania, ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej stron, jak również ubezwłasnowolnienia współmałżonka, rodzica lub dorosłego dziecka ze względu na chorobę psychiczną. Na zlecenie Klientów sporządzamy także umowy majątkowe małżeńskie, zwane intercyzami.