14 grudnia 2021

NOTARIALNY AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Aby ustalić, kto i w jakich częściach dziedziczy po danym spadkodawcy oraz kto otrzymał zapis windykacyjny można zwrócić się również do notariusza. Sporządza on notarialne poświadczenie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.

Jest to rozwiązanie zarówno szybsze jak i mniej kosztowne. Jednakże takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe.

Akt poświadczenia dziedziczenia może zostać sporządzony, wyłącznie jeśli spadkobiercy złożą zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Przed wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenie, notariusz sporządza protokół dziedziczenia. Przy spisaniu protokołu dziedziczenia muszą uczestniczyć wszystkie osoby, które mogą zostać spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi, jak również osoby na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Podstawą sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia są oświadczenia osób uczestnicy w czynności o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub też dziedziczyłyby wraz z nimi oraz o znanych testamentach spadkodawcy lub ich braku.

Akt poświadczenia dziedziczenia nie może być wydany między innymi gdy podstawą dziedziczenia testamentowego jest testament szczególny czy w stosunku do spadku już wcześniej sporządzono akt poświadczenia dziedziczenia albo wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Kolejną przeszkodą jest okoliczność, gdy w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawniono okoliczności wskazujące na to, że przy jego sporządzaniu brak było wszystkich osób, które mogą zostać spadkobiercami ustawowymi lub testamentowym lub osób będących zapisobiercami windykacyjnymi albo istniały lub istnieją testamenty, których nie otwarto lub nie ogłoszono. Pełną informację w tym zakresie (kiedy notariusz sporządzi akt poświadczeni dziedziczenia) można uzyskać bezpośrednio u notariusza dokonującego czynności.

Moja kancelaria adwokacka w Kędzierzynie-Koźlu specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa spadkowego. Nasi specjaliści pomogą Państwu między innymi w :

  • ustaleniu kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych
  • prowadzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku;
  • prowadzeniu postępowań o niegodność dziedziczenia;
  • uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, lub uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia pod wpływem błędu.