14 grudnia 2021

POSTĘPOWANIE PO ŚMIERCI OSOBY NAJBLIŻSZEJ – STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU. INFORMACJE OGÓLNE

Gdy dochodzi do śmierci spadkodawcy, niejednokrotnie nie wiemy jakie poczynić kroki prawne mające na celu uregulowanie spraw spadkowych. W przedmiotym wpisie postaram się po krótce przybliżyć tematykę stwierdzenia nabycia spadku.

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku jest procedurą mającą na celu ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłym i wydanie w tym przedmiocie stosownego postanowienia/aktu poświadczenia dziedziczenia.

W skutek śmierci spadkodawcy dochodzi do przejścia praw i obowiązków majątkowych na inne osoby. Ale nie zawsze jednak jasne jest kto i w jakim zakresie otrzyma spadek.

Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić w dwóch trybach:

 1. w postępowaniu sądowym – sądowe postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
 2. w postępowaniu przed notariuszem – notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Sąd na podstawie art. 1025 § 1 kodeksu cywilnego wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku na wniosek osoby, która ma w tym interes. Osobami zainteresowanymi są:

 • spadkobiercy;
 • wierzyciele spadkodawcy;
 • uprawnieni do zachowku;
 • zapisobiercy (z zapisów zwykłych, jak i windykacyjnych);
 • wierzyciele spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjnego;
 • osoby nie roszczące sobie praw do spadku, lecz zainteresowane wykazaniem faktu, że nie są spadkobiercami i nie ponoszą odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • wykonawca testamentu;

Poza sądowym stwierdzeniem nabycia spadku, istniej również możliwość uzyskania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Wystąpić o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia mogą tylko osoby, które mają możliwość zostania spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi oraz osoby, na rzecz których spadkodawca uczynił zapis windykacyjny.

Moja kancelaria adwokacka w Kędzierzynie-Koźlu specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa spadkowego. Nasi specjaliści pomogą Państwu między innymi w:

 • ustaleniu kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych
 • prowadzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku;
 • prowadzeniu postępowań o niegodność dziedziczenia;
 • uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, lub uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia pod wpływem błędu.