16 lipca 2021

USTALENIE OJCOSTWA

W praktyce zdarzają się sytuację, gdy ojciec dziecka dobrowolnie nie uznaje dziecka. Ustalenie ojcostwa ma zatem na celu ustalenie, kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego. Zgodnie z art. 85 § 1 k.r.o. domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Aby wyjaśnić na czym polega ustalenie ojcostwa, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że istnieją dwa sposoby ustalenia ojcostwa, a zatem

  • uznanie ojcostwa;
  • sądowne ustalenie ojcostwa.

Uznania ojcostwa należy dokonać przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Gdy zaś nie dojdzie do uznania ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, konieczne będzie wytoczenie powództwa przed właściwym sądem.

Wytoczenie takiego powództwa nie jest ograniczone czasowo.

Sądowe ustalenie ojcostwa

W przypadku braku porozumienia rodziców dziecka oraz gdy nie doszło do uznania ojcostwa jedynym sposobem na ustalenie ojcostwa jest wytoczeni procesu przed sadem co ustalenie ojcostwa.

Ile trwa sprawa o ustaleni ojcostwa?

Czas trwania takiego procesu zależy od tego, czy złożymy pozew o ustalenie ojcostwa, czy również roszczenia z tym związane takie jak władza rodzicielska, alimenty, zwrot kosztów poniesionych w związku z ciążą i porodem.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa jest pierwszym krokiem jaki należy zrobić. Wniosek o ustalenie ojcostwa może być złożony w pozwie zarówno przez ojca jak i przez matkę.

Czy można uznać ojcostwo w trakcie procesu?

Po założeniu sprawy o ustalenie ojcostwa jest możliwe jego uznanie przed sądem. Jednak należy pamiętać, że na samym uznaniu powództwa sąd nie może orzecz co do meritum sprawy. A zatem konieczne będzie przyjemniej przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron postępowania.

Z uwagi na specyfikę spraw, jej złożoność, polecamy skorzystanie z pomocy adwokata, który udzieli Państwu niezbędnych wskazówek w przedmiotowej spawie, w tym w szczególności co do wniosków dowodowych.

Zapraszam do kontaktu i porad prawnych ze specjalistami z naszej Kancelarii Adwokackiej w Kędzierzynie-Koźlu.