14 grudnia 2021

PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU

Spadek nie zawsze wiąże się z otrzymaniem korzyści finansowych. Może się bowiem okazać, że spadkodawca zostawił po sobie głównie długi. W takim wypadku spadek najlepiej odrzucić.

Po śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu spadku, aby nie uchybić terminowi do jego odrzucenia.

Są trzy możliwości:

  1. można przyjąć spadek wprost,
  2. przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub
  3. odrzucić spadek.

Bierność spadkobiercy oznacza, że jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy lub od daty dowiedzenia się tytule powołania do spadku spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, spowoduje to automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

A zatem ma się prawo odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy.

Czy można odrzucić spadek po terminie?

Istnieją sytuacje, w których ustawa dopuszcza odrzucenie spadku, pomimo że upłynęło 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy.

Jest to możliwe, kiedy spadek został przyjęty pod wpływem błędu, czyli kiedy spadkobiercy nie mieli świadomości, jakimi wierzytelnościami obciążony jest spadek lub jaka była faktyczna wartość majątku. Aby uchylić się złożonego oświadczenia woli lub braku takiego oświadczenia, należy wykazać przed sądem, że błąd był uzasadniony.

To postępowanie również ograniczone jest czasowo, albowiem uchylić się od skutków prawnych złożenia lub niezłożenie oświadczenia o przyjęciu spadku można w terminie 1 roku od dowiedzenia się o błędzie.

Mogą zdarzyć się również sytuacje, że spadkobiercy nie wiedzieli, że zostali powołani do spadku i dlatego nie złożyli żadnego oświadczenia. W takim wypadku muszą udowodnić przed sądem, że nie mieli wcześniej wiedzy o spadku, a więc termin na odrzucenie spadku rozpoczął się później niż w chwili śmierci spadkodawcy.

Moja kancelaria adwokacka w Kędzierzynie-Koźlu specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa spadkowego. Nasi specjaliści pomogą Państwu między innymi w:

  • ustaleniu kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych
  • prowadzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku;
  • prowadzeniu postępowań o niegodność dziedziczenia;
  • uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, lub uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia pod wpływem błędu.