16 lipca 2021

JAKIE NAZWISKO BĘDZIE NOSIĆ DZIECKO PRZY SĄDOWYM USTALENIU OJCOSTWA?

Gdy matka dziecka zmuszona jest dochodzić ustalenia przed sądem, w takiej sprawie do rozstrzygnięcia pozostaje między innymi kwestia nazwiska dziecka.

W myśl art. 89 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy zawarte w tym artykule.

Oświadczenie rodziców co do nazwiska dziecka

Z kolei art. 89 § 1 kro stanowi, że jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa.

Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Brak zgodnego oświadczenia rodziców dziecka

Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.