26 stycznia 2021

Opieka naprzemienna i opieka gniazdowa wymagają współpracy rodziców i dlatego umiejętność porozumiewania się rodziców jest tutaj ważnym warunkiem. W sytuacji braku porozumienia małżonków i ich współdziałania w zakresie wychowania dziecka, taki sposób sprawowania opieki nad dzieckiem może być obciążeniem dla dziecka. Istota władzy rodzicielskiej Zgodnie z art 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w…

13 stycznia 2021

O stalkingu najczęściej mówi się wówczas, gdy przestępstwo to dotyczy znanych osobistości. Jednak należy pamiętać, że stalkingiem dotknięte są również inne osoby, które nie są osobami publicznymi. Z tego względu postanowiłam wyjaśnić, kiedy tak na prawdę mamy do czynienia ze stalkingiem.  Nasz zespół jest gotowy wesprzeć Państwa zarówno jako obrońca oskarżonego jak pełnomocnik pokrzywdzonego. Głównym…

13 stycznia 2021

Jak obiecałam wcześniej, w niniejszym artykule poruszę temat podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką. Bardzo częstą sytuacją, z jaką mam do czynienia, jest sytuacja, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, na zakup której małżonkowie zaciągnęli kredyt hipoteczny. Co wówczas…? No oczywiście sprawa nie jest prosta, w szczególności, gdy małżonkowie…

13 stycznia 2021

Doskonale wiemy, jak trudne dla naszych Klientów są sprawy rozwodowe. Już samo podjęcie decyzji o rozwodzie, czy otrzymanie już pozwu rodzi wiele pytań. Co z dziećmi, co z majątkiem jaki posiadają małżonkowie, co dalej? Dziś postaram się Państwu nakreślić temat związany z sądowym podziałem majątku po rozwodzie. W tym artykule podpowiem Państwu, w jaki sposób się do…

16 grudnia 2020

Niestety liczba przypadków ograniczania kontaktów z dzieckiem – z powodu strachu lub konfliktu – znacznie wrosła. Ogólna sytuacja epidemiczna często jest powodem, dla których rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, odmawia drugiemu rodzicowi prawa do kontaktu. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa – ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy – stanowią, że rodzice oraz ich dzieci mają…