26 marca 2021

Niezależnie od tego, czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie czy bez, jednak najbardziej stresujących dla naszych klientów jest moment ich przesłuchania jako stron postępowania. Są to tak stresujące momenty dla strony, że niejednokrotnie zapomina się np. ile ma się lat. I nie są to pojedyncze przypadki. Naszą rolą jako pełnomocnika w procesie jest…

26 marca 2021

Choć wydaje się nie być skomplikowaną sprawą, gdzie należy złożyć pozew o rozwód, to w praktyce zdarzają, że Klienci zadają nam takie pytania podczas porady prawnej. Porada prawna w sprawie o rozwód? W trakcie porady prawnej w sprawie o rozwód możecie Państwo uzyskać informację o tym co powinien zawierać pozew o rozwód, gdzie należy go…

10 marca 2021

Czasami zmuszeni jesteśmy podjąć trudną decyzję o rozstaniu i skierowaniu sprawy o rozwód do sądu. Czasami decyzja ta jest podejmowana wspólnie przez małżonków, czasami zaś zostaje podjęta wyłącznie przez jednego z nich. To w jakich okolicznościach rozstają się małżonkowie, ma bezpośredni wpływ na to, czy złożymy pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy pozew…

3 lutego 2021

Zadaniem każdego rodzica jest dbanie o swoje dziecko, co powinien wykonywać dzięki prawom, ale i obowiązkom jakie posiada w stosunku do dzieci. Oboje rodziców, niezależnie czy żyją wspólnie czy oddzielnie mają obowiązek sprawować pieczę nad prawidłowym rozwojem fizycznym i duchowym dziecka, aż do uzyskania przez nie pełnoletności. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakłada zarówno przypadki ograniczenia,…

26 stycznia 2021

Aspekt finansowego utrzymania rodziny jest niezwykle istotny. W sytuacji, gdy kwestia alimentów nie zostaje rozstrzygnięta w wyroku rozwodowym, w przypadku braku porozumienia rodziców w zakresie kosztów utrzymania dzieci, zmuszeni jesteśmy wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o alimenty. Podobnie w sytuacji, gdy chcemy dochodzić podwyższenia lub obniżenia alimentów. Prawidłowe przygotowanie się do sprawy, w…