16 lipca 2021

Wyobraźmy sobie taką sytuację (która nie należy do rzadkości): żona w trakcie formalnego jeszcze trwania związku małżeńskiego, pozostaje w nieformalnym związku z innym mężczyzna i zachodzi z nim w ciążę. Jak będzie prawnie wyglądać sytuacja dziecka w takiej sytuacji? Domniemanie prawne. Otóż zgodnie z przepisem art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się…

16 lipca 2021

W praktyce zdarzają się sytuację, gdy ojciec dziecka dobrowolnie nie uznaje dziecka. Ustalenie ojcostwa ma zatem na celu ustalenie, kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego. Zgodnie z art. 85 § 1 k.r.o. domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu…

16 lipca 2021

Gdy matka dziecka zmuszona jest dochodzić ustalenia przed sądem, w takiej sprawie do rozstrzygnięcia pozostaje między innymi kwestia nazwiska dziecka. W myśl art. 89 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy zawarte w tym artykule. Oświadczenie rodziców co do nazwiska…

16 lipca 2021

W niniejszym wpisie po krótce poruszę temat, w jaki sposób przygotować się do procesu frankowego. I wpis ten należy rozpocząć od wyjaśnienia kilku pojęć: Konsument – zgodnie z art. 22(1) KC: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Innymi słowy, każda osoba, która podejmuje dane…

16 lipca 2021

Niniejszy wpis postanowiłam napisać mając na uwadze jedną ze spraw, w której występowałam w charakterze pełnomocnika strony postępowania. I w tym miejscu apeluję do rodziców, aby nie angażowali dzieci w konflikty jakie mają miejsce między nimi. Założeniem tego artykułu jest okoliczność, że obiektywnie nie jest zagrożone dobro dziecka ze strony rodziców. I zacząć muszę od…