16 lipca 2021

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego jest orzeczenie o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron postępowania. Oznacza to, że obowiązkiem sądu jest zawarcie w wyroku rozwodowym rozstrzygnięciach o zobowiązaniach rodziców względem dzieci w zakresie ponoszenia kosztów ich utrzymania. W określonych sytuacjach jeden z małżonków może żądać zabezpieczenia swojego roszczenia na czas trwania procesu w ten…

16 lipca 2021

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego jest orzeczenie o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron postępowania. Oznacza to, że obowiązkiem sądu jest zawarcie w wyroku rozwodowym rozstrzygnięciach o zobowiązaniach rodziców względem dzieci w zakresie ponoszenia kosztów ich utrzymania. Niestety nasze doświadczenie wskazuje, że zgoda rodziców w zakresie wysokości alimentów jest w dzisiejszych czasach rzadkością. Bardzo…

7 kwietnia 2021

Często spotykam się w swojej pracy z pytaniami, któremu z rodziców przysługuje prawo do świadczenia 500 plus po rozwodzie i jaki ma to wpływ na obowiązek alimentacyjny. Warunki nabywania prawa do świadczenia Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia regulują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o…

1 kwietnia 2021

Postanowiłam tym razem w cyklu artykułów o rozwodzie, odpowiedzieć Państwu na pytanie co daje rozwód z orzekaniem o winie. Otóż nie zawsze jest tak, jak oczekują tego nasi Klienci. Nie każdy przestawiony przez Klienta dowód, jest faktycznym dowodem o winie współmałżonka w rozpadzie małżeństwa. Często w tych sprawach emocje biorą górę, a zatem Klient nie…

26 marca 2021

Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego przeprowadzona w 2019r. wprowadziła możliwość przesłuchania stron/świadka na piśmie. Zaś sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że część spraw np. o rozwód odbywa się bez konieczności obecności stron w sądzie. Jak uzyskać rozwód bez konieczności stawienia się w sądzie? O tym czy sprawa zostanie skierowana na posiedzenie niejawne należy do sądu….