1 kwietnia 2021

CO DAJE ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE?

Postanowiłam tym razem w cyklu artykułów o rozwodzie, odpowiedzieć Państwu na pytanie co daje rozwód z orzekaniem o winie. Otóż nie zawsze jest tak, jak oczekują tego nasi Klienci. Nie każdy przestawiony przez Klienta dowód, jest faktycznym dowodem o winie współmałżonka w rozpadzie małżeństwa. Często w tych sprawach emocje biorą górę, a zatem Klient nie jest w stanie obiektywnie rozstrzygnąć tej kwestii. Opierając się na naszym bogatym doświadczeniu, przedstawiamy naszym klientom różne warianty rozwiązań.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Zacznijmy więc od przypomnienia jakie mamy opcje składając pozew o rozwód. A zatem:

  • można żądać orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego współmałżonka (rozwód z wyłącznej winy)
  • można żądać, aby sąd zaniechał orzekania o winie którejkolwiek ze stron (rozwód bez orzekania o winie)
  • można także wnioskować o to, żeby sąd orzekł rozwód z winy obydwu stron (rozwód z orzekaniem o winie obu stron)

A zatem wskazując na powyższe, sprawę rozwodową możemy wygrać, przegrać lub zremisować. I takie zakończenie sprawy o rozwód i jej konsekwencje musimy wziąć pod uwagę.

Kiedy dochodzi do „remisu”, a zatem kiedy nie przegrywamy i nie wygrywamy sprawy o rozwód?

Powyższa sytuacja ma miejsce wówczas, gdy:

  • sąd nie orzeka o tym, czy i kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.
  • sąd uzna, że nikt nie ponosi winy za rozpad małżeństwa
  • sąd dojdzie do przekonania, że małżonkowie wspólnie przyczynili się do rozpadu małżeństwa.

Co daje wygrana w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie?

W sytuacji, gdy sprawa o rozwód kończy się orzeczeniem rozwodu z wyłącznie winy współmałżonka, z całą pewnością czujemy zwycięstwo moralne. Jednak poza poczuciem „sprawiedliwości”, strona, która nie została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa osiąga pewne korzyści związane z realizacją obowiązku alimentacyjnego przez drugiego małżonka.

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw tego typu, stwierdzić możemy jedno…Nie zawsze po zakończonej sprawie rozwodowej czujemy satysfakcję. Dlaczego? Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie niejednokrotnie trwa miesiącami. Każda rozprawa, to często rozdrapywanie na nowo gojących się ran i brak możliwości zamknięcie pewnego etapu w życiu. „Smak zwycięstwa” traci wówczas na znaczeniu.

Czy opłaca się walczyć o rozwód z orzekaniem o winie? Jakie korzyści majątkowe wynikają z rozwodu z orzekaniem o winie?

Na to pytania nie można udzielić jednej odpowiedzi – czy warto. Każda sytuacja klienta jest inna. Jednak ogólnie rzecz ujmując, są sytuacje, w których wygrana w sprawie o rozwód z orzeczeniem winy ma przełożenie na kwestie finansowe, niejednokrotnie w znacznym wymiarze. Oczywiście mam tu na myśli alimenty zasądzane na rzecz drugiego małżonka.

UWAGA!!! – alimenty na rzecz wspólnych dzieci będą zasądzone niezależnie od tego, czy rozwód zostanie orzeczony z winy lub bez winy któregokolwiek małżonka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa w jakich sytuacjach jest możliwość dochodzenia alimentów od byłego małżonka.

Kiedy możemy dochodzić alimentów od drugiego małżonka?

  • Pierwsza zasada jest taka, że alimentów może żądać małżonek, który znajduje się w niedostatku.

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa nie może domagać się zapłaty alimentów nawet jeśli popadnie w niedostatek.

  • Druga sytuacja zachodzi wówczas, gdy w skutek rozwodu pogorszyła się stopa życiowa drugiego małżonka.

Jednak warunkiem koniecznym do żądania alimentów takim przypadku jest uzyskanie rozwodu z orzeczenim o wyłącznej winie małżonka zobowiązanego do wypłaty alimentów.

Podejmując decyzję o sprawie rozwodowej, musimy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Adwokaci z naszej kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu, gotowi są, aby wesprzeć Państwa w podjęciu tej trudnej decyzji. Pomoc prawną mogą Państwo uzyskać poprzez poradę prawną bądź reprezentację Państwa osoby w postępowaniu przed sądem.

W celu uzyskania szerszej informacji zapraszam do kontaktu.