16 lipca 2021

ZABEZPIECZENIE ALIMENTÓW PRZY ROZWODZIE

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego jest orzeczenie o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron postępowania. Oznacza to, że obowiązkiem sądu jest zawarcie w wyroku rozwodowym rozstrzygnięciach o zobowiązaniach rodziców względem dzieci w zakresie ponoszenia kosztów ich utrzymania.

W określonych sytuacjach jeden z małżonków może żądać zabezpieczenia swojego roszczenia na czas trwania procesu w ten sposób, aby sąd uregulował obowiązek alimentacyjny na czas trwania procesu o rozwód.

Wysokość alimentów na dziecko

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica, który ma je płacić. Oba te warunki są rozpatrywane łącznie.

Nie ma reguły, czy ogólnego wzoru, według którego moglibyśmy obliczyć wysokość przysługujących dziecku alimentów. Nie jest on również ustalony widełkami uzależnionymi od wysokości naszego dochodu..

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania sprawy o rozwód

Czas trwania rozwodu zależy od wielu czynników. Bywa on dość długi, przede wszystkim w przypadku braku zgody małżonków co do kwestii winy bądź też sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.
Ustawodawca jednak umożliwił stronom procesu zabezpieczenie ich roszczeń, na czas trwania sporu.

Zabezpieczenie alimentacyjne na czas trwania sprawy rozwodowej wymaga przede wszystkim uprawdopodobnienia roszczenia w kontekście usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

A zatem sąd wydając postanowieni o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego, reguluje ten obowiązek na czas trwania procesu. Wyrok końcowy zaś niejako „uchyla” zabezpieczenie.

Co do zasady wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. Na wydane postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje stronom zażalenie.

Bardzo istotne jej prawidłowe sporządzenie pozwu o rozwód, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy dziecka i swoje. Mam nadzieję, że ten wpis pomógł Państwu znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania. Gdyby jednak nie, lub potrzebują państwo porady w sprawie rozwodowej, alimentacyjnej zapraszam do kontaktu osobistego w siedzibie kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie nasi adwokaci pomogą Państwu w rozwiązaniu problemu.