26 marca 2021

JAKIE PYTANIA ZADAJE SĄD PODCZAS SPRAWY ROZWODOWEJ?

Niezależnie od tego, czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie czy bez, jednak najbardziej stresujących dla naszych klientów jest moment ich przesłuchania jako stron postępowania.

Są to tak stresujące momenty dla strony, że niejednokrotnie zapomina się np. ile ma się lat. I nie są to pojedyncze przypadki. Naszą rolą jako pełnomocnika w procesie jest między innymi przygotowanie klienta do przesłuchania. Sama obecność pełnomocnika na sali rozpraw jest dla niego znacznym odciążeniem, albowiem poza odpowiedzią na zadawane pytania, pozostałe kwestie formalne i stanowiska stron przedstawia pełnomocnik.

Zakres sprawy rozwodowej

W sprawie rozwodowej poza kwestią rozwiązania związku małżeńskiego, mogą być rozstrzygane sprawy władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dzieckiem, alimentów. Zdarza się również, że wraz z rozwodem dochodzi do podziału majątku wspólnego małżonków.
Od tego jakie sprawy są przedmiotem tego postępowania, zależy jakie pytania zada sędzia.

Przykładowa lista pytań w sprawie o rozwód bez orzekania o winie:

 1. Kiedy strony zawarły związek małżeński?
 2. Czy dla każdej ze stron jest to pierwszy związek małżeński, czy kolejny?
 3. Jak ustały poprzednie małżeństwa?
 4. Ile dzieci strony mają wspólnie?
 5. Czy i ile dzieci strony mają z poprzednich małżeństw?
 6. Czy strony mają dzieci pozamałżeńskie?
 7. Czy strony zawierały umowę o rozdzielności małżeńskiej?
 8. Czy strony zamieszkują wspólnie?
 9. Od kiedy strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa?
 10. Jakie są Pani/Pana uczucia wobec małżonka?
 11. Kiedy był ostatni kontakt intymny między małżonkami?
 12. Czy widzi Pani/Pan szansę na kontynuowanie małżeństwa?
 13. Jakie są przyczyny rozpadu związku małżeńskiego?

W przypadku, gdy sąd będzie orzekał o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach, lista pytań jest dłuższa. I tak na przykład:

 1. Czy ma Pan/Pani zastrzeżenia do współmałżonka jako rodzica?
 2. Czy dziecko/dzieci są zorientowane w sytuacji między rodzicami?
 3. Jak układają się relacje rodziców z dziećmi?
 4. Czy rodzic, który nie sprawuje pieczy nad dzieckiem łoży na utrzymanie dzieci?
 5. Czy rodzic, który nie sprawuje pieczy nad dzieckiem ma kontakt z dzieckiem?
 6. Jakie są dochodzi każdego z małżonków?
 7. Jakie rodzic ponosi wydatki związane z utrzymaniem dziecka/dzieci?

Wskazuję, że przedstawiona powyżej lista pytań jest przykładowa i wynika wyłącznie z praktyki adwokatów naszej kancelarii.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji o kwestiach rozwodowych, zapraszamy do skorzystania z porady prawnej. W celu umówienia się na poradę prawną zapraszamy do kontaktu.