26 marca 2021

POZEW O ROZWÓD – GDZIE ZŁOŻYĆ?

Choć wydaje się nie być skomplikowaną sprawą, gdzie należy złożyć pozew o rozwód, to w praktyce zdarzają, że Klienci zadają nam takie pytania podczas porady prawnej.

Porada prawna w sprawie o rozwód?

W trakcie porady prawnej w sprawie o rozwód możecie Państwo uzyskać informację o tym co powinien zawierać pozew o rozwód, gdzie należy go złożyć, jaka jest opłata od pozwu o rozwód, jaka jest różnica między rozwodem a separacją i inne.

Dziś krótko wyjaśnia do jakiego sądu należy wnieść pozew o rozwód i z jakich przepisów to wynika.

Ile trwa porada prawna i jaki jest jej koszt?

Czas trwania porady prawnej w sprawie o rozwód jest indywidualna i zależy od stopnia skompliwolnia sprawy oraz zakresu pozwu rozwodowego.

Koszt porady prawnej również uzależniony jest od zakresu świadczonej usługi. Koszt ten wynosi od 150 zł.

Który sąd właściwy w sprawie o rozwód?

Właściwość sądu w sprawie ze stosunku małżeństwa określa art. 41 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego brzemieniem powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

A więc w celu ustalenia, który sąd jest właściwy w sprawie o rozwód musimy ustalić czy choć jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w ich ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania. Dla przykładu – jeśli ostatnim miejscem wspólnego zamieszkania był Kędzierzyn-Koźle, a na dzień złożenia pozwu, tylko powód tam przebywa – wówczas właściwy będzie Sąd Okręgowy w Opolu.

W przypadku, gdy żaden z małżonków nie mieszka w ich ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania, wówczas właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

A jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.