16 grudnia 2020

OBROŃCA W SPRAWIE KARNEJ

Każdego z nas może spotkać sytuacja, w której możemy stanąć przed sądem jako oskarżeni w sprawej karnej. To czy jest się winnym czy nie, wie wyłącznie osoba wobec której toczy się postępowanie. Rolą adwokata w takie sytuacji jest walczyć o klienta, albowiem Państwa wolność i przyszłość mogą być zagrożone.

Kim jest ten obrońca i jaka jest jego rola w postępowaniu?

Obrońcą w postępowaniu karnym może adwokat. Jest on pełnomocnikiem oskarżonego, reprezentuje go w procesie od postępowania przygotowawczego przez proces przed sądem. Zadaniem adwokata – obrońcy – jest ochrona oskarżonego, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania. Obrońca już na etapie postępowania przygotowawczego ma szereg uprawnień takie jak: prawo składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (art. 315 § 1 k.p.k.), prawo do udziału w czynnościach niepowtarzalnych (art. 316 § 1 k.p.k.) oraz w innych czynnościach postępowania (art. 317 § 1 k.p.k.), a także prawo udziału w czynnościach zapoznawania podejrzanego z materiałami postępowania przygotowawczego (art. 321 § 3 k.p.k.).
Udział obrońcy w procesie karnym sprzyja wyjaśnieniu okoliczności sprawy zgodnie ze stanem faktycznym.
Udział obrońcy w postępowaniu karnym pozwala na korzystanie z fachowej pomocy. Adwokat ma za zadanie zwalczyć zarzuty bezzasadne, stawiane jego klientowi – czyli podjęcie obrony merytorycznej, bądź też bez podważania samego zarzutu podjąć się obrony procesowej nastawionej na instrumenty proceduralne chroniące oskarżonego, poprzez podnoszenie uchybień i wadliwości proceduralnych działających na korzyść oskarżonego. Zadaniem obrońcy jest uzyskanie dla oskarżonego najkorzystniejszego rozstrzygnięcia w przedmiocie procesu.
Prawo do obrony stanowi uprawnienie oskarżonego, z których może on korzystać bądź też nie. Natomiast uniemożliwienie korzystania z tych praw stanowi naruszenie zasady prawa do obrony.
W postępowaniu przygotowawczym obrońca będzie czuwał nad prawidłowością postępowania organów śledczych, a także w zakresie wykonania przez niech czynności procesowych wnioskowanych prze podejrzanego, których czasami ograny nie chcą wykonać. Co więcej, już na tym etapie postępowania obrońca może przeciwdziałać i zapobiegać błędom.

Nie ma potrzeby podejmowania niepotrzebnego ryzyka. Warto podjąć obronę już na etapie postępowania przygotowawczego i zatrudnić doświadczonego obrońcę w sprawach karnych, który ma wiedzę i umiejętności, aby występować w Państwa imieniu. My rozumiemy potencjalnie poważne konsekwencje, jakie mogą Państwa napotkać, jeśli zostanie się oskarżonym o przestępstwo.
W przypadku dalszych pytań, porad prawnych, zapraszamy do kontaktu.